Prodaja, posest: LJ. MOSTE 1050m

  • Land area: 1.050,00 m2
  • Price: 600.000,00€

Na podlagi lokacijske informacije je možno graditi:

BC – ŠPORTNI CENTRI
Dopustni objekti in dejavnosti:
– stavbe za šport

– stavbe za zdravstveno oskrbo; samo ambulante
– športna igrišča
– drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:
Pogojno so dopustne tudi stavbe in dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno namembnost območja:
– trgovske stavbe (do 500,00 m2)
– hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
– gostilne, restavracije in točilnice
– druge poslovne stavbe
– stavbe za storitvene dejavnosti (vezane na program v območju)
Drugi dopustni posegi v prostor:
– prekritje odprtih športnih igrišč z začasnimi konstrukcijami (baloni)
– dopustni so spremljajoči objekti, potrebni za funkcioniranje športnih igrišč (garderobe, shrambe
rekvizitov, sanitarije, klubski prostor; do 200,00 m2)
Za optimalno izrabo faktorja zazidljivosti, se objekt lahko postavi tako, da se drži drugega že obstoječega
modernega objekta, s katerim bi se lahko delile tudi skupne servisne storitve (recepcija, gostinske storitve,
garderobe, sanitarije…)
Del parcele predstavljajo že izdelana parkirišča 350 m2.
Vsi priključki so že na parceli.
Za več informacij (lokacijska informacija) nas kontaktirajte. VLJUDNO VABLJENI NA OGLED!

Property types: